{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"http:\/\/veostorg.ru\/shop\/meditsinskaya-mebel\/shkafy\/shkaf-k3","name":"\u0428\u043a\u0430\u0444 \u041a3","url":"http:\/\/veostorg.ru\/shop\/meditsinskaya-mebel\/shkafy\/shkaf-k3"}